Klub Integracyjny

Realizowane projekty w ubiegłych latach:  

1. Realizacja projektu Klub Integracyjny
- Umowa Nr ZZO/000133/12/
D

 

 

 AKTUALNIE REALIZOWANY PROJEKT!!!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 KLUB INTEGRACYJNY

1. Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach Umowy ZZO/000223/12/D

2.Termin realizacji projektu: 1.04.2021r. do 31.03.2024r.

3. Rekrutacja: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz deklaracja chęci udziału podjęcia terapii.

4. Formy wsparcia/harmonogram zajęć :

·         kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych,

·         kształtowanie kultury zachowania /rozwoju moralnego

·         rozwijanie zainteresowań/rozbudzanie własnej aktywności

·         dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów.

5. Cel: nabycie umiejętności w zakresie świadomego pełnienia różnych ról społecznych oraz nabycia umiejętności aktywnego spędzania tzw. czasu wolnego prowadzące do zwiększania samodzielności uczestnika zajęć.

 

 

 


AKCJA CHARYTATYWNA AUCHAN BYTOM

czytaj więcej...

AKCJA CHOINKA CHARYTATYWNA

czytaj więcej...

Zbiórka świąteczna Auchan Bytom

czytaj więcej...

Zbiórka Auchan- wrzesień 2019r

czytaj więcej...

Parafia p.w. św. Michała Archanioła-kiermasz prac

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl