Świetlica Terapeutyczna

 

                        Z DNIEM 01.04.2020r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI ZOSTAŁA WYGASZONA.


          Świetlica Terapeutyczna funkcjonowała od 1997 roku. Środki na działalnośc pozyskiwano w ramach konkursu XXIV na realizację zadań zleconych przez PFRON, do umowy Nr ZZO/000132/12/D. Wkład własny stanowiły środki pozyskane z darowizn, sprzedaży cegiełek i imprez charytatywnych organizowanych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełsprawnej.
    Celem działania tej placówki było prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych w kierunku przygotowania ich do uczestnictwa w trudniejszej formie terapii w Warsztacie Terapii Zajęciowej.

 


 

  


czytaj więcej...

AKCJA CHARYTATYWNA AUCHAN BYTOM

czytaj więcej...

AKCJA CHOINKA CHARYTATYWNA

czytaj więcej...

Zbiórka świąteczna Auchan Bytom

czytaj więcej...

Zbiórka Auchan- wrzesień 2019r

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl