Warsztat Terapii Zajęciowej

  

     Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzimy od 15 lutego 2000 roku, obecnie dla 85 osób,

z dniem 30.12.2019r. rozszerzono działalność placówki o dwie nowe pracownie:

- USŁUG GASTRONOMICZNYCH

- USŁUG KONSERWATORSKICH (obecnie pracownia MALARSKA)

aktualnie w szesnastu pracowniach.

Jest on finansowany przez PFRON oraz Samorząd Powiatowy.
Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 700 - 1500. Realizacja zadań zmierza do ogólnego usprawnienia ruchowego, doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności, rozwijania samoobsługi w codziennym życiu, rozwijania sprawności psychomotorycznych i umiejętności zawodowych.


 


"Choinka marzeń"

czytaj więcej...

akcja "Choinka marzeń"

czytaj więcej...

Klienci Auchan

czytaj więcej...

Auchan RETAIL POLSKA

czytaj więcej...

Podziękowanie dla parafian

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl