WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI

AKCJA „PIWNICE”

WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI >>

 

AKCJA „PIWNICE”

 

Zarząd BSPDiMN ogłasza zbiórkę publiczną, celową AKCJA „PIWNICE” na realizację III, ostatniego etapu prac remontowych związanych z remontem elewacji budynku terapeutycznego pt. „Remont zewnętrznych ścian piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie warstw izolacyjnych budynku terapeutycznego”.

Zabezpieczone środki na dzień 29.08.2022r.:               187 000 zł

Brakujące środki na dzień 29.08.2022r.:                          75 319,61 zł

Prosimy o wsparcie poprzez darowizny na wydzielone konto      o Nr 07 1020 2368 0000 2802 0336 9337,

lub wpłatę środków na konto główne z dopiskiem Akcja piwnica o Nr PKO BP o/Bytom 48 1020 2368 0000 2602 0021 9980 lub wpłatę w kasie Stowarzyszenia, w siedzibie przy ul. Tetmajera 2.

Za każdy rodzaj wsparcia z góry serdecznie dziękujemy, z nadzieją, że uda nam się zakończyć tak ważną i kosztowną inwestycję z sukcesem.

Liczymy na hojność oraz propagowanie naszej akcji w domach rodzinnych

 i środowisku lokalnym.

 

Biorąc pod uwagę potrzeby to aż 75 000 zł ale biorąc pod uwagę, że udało nam się w okresie trzech lat pozyskać środki na remont elewacji w wys. 772 200 zł, to już tylko 75 000zł.

 

Lp.

Wykaz robót planowanych do realizacji

1

Prace zabezpieczające i organizacyjne przed rozpoczęciem prac

2

Roboty rozbiórkowe istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

3

Roboty ziemne, prace zabezpieczające po wykonaniu wykopów, roboty rozbiórkowe, po wykonaniu robót ziemnych

4

Wykonanie i odtworzenie pionowej izolacji przeciwwilgociowej, w tym:

przygotowanie podłoża, wykonania fasety, izolacja pozioma

5

Izolacja cieplna w strefie cokołu

6

Opaska antyrozbryzgowa

7

Otwory okienne

8

Odtwarzanie elementów nawiewnych

9

Likwidacja skażeń grzybami pleśniowymi, w tym: przygotowanie podłoża, zastosowanie środka grzybobójczego, zabezpieczenie powierzchni

10

Remont i naprawa skorodowanych elementów konstrukcji

11

Odtworzenie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych po wykonaniu prac

12

Instalacje wymagające przebudowy i budowy

08.11.2022 11:59:17

Powrót

AUCHAN M1 Bytom

czytaj więcej...

XXI INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

czytaj więcej...

Kiermasz parafia św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

Kiermasz Uniwersytet Śląski

czytaj więcej...

Kiermasz Parafia pw. św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl