POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (zbiórki, akcje, programy, projekty…)

 

Pozostała działalność Stowarzyszenia polega na zdobywaniu      i zapewnieniu środków na bieżącą działalność terapeutyczną (wkład własny do zadań o charakterze terapeutycznym), ale też na utrzymaniu obiektów terapeutycznych wraz z dbaniem o ich odpowiednie wyposażenie, estetykę i przeciwdziałanie degradacji budynków terapeutycznych (usługi, media, remonty        i konserwacje).

 

Środki na powyższe zadania pozyskujemy poprzez cykliczne organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, akcje zbiórek środków na konkretne potrzeby, zbiórki publiczne, promowanie naszej organizacji celem pozyskania 1% podatku od osób fizycznych. Wnioskujemy o granty i wsparcie do lokalnych urzędów, zakładów pracy oraz fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wieloletnie, cykliczne wsparcie otrzymujemy w ramach pozytywnego rozpatrywania wniosków składanych do Urzędu Miasta oraz MOPR w Bytomiu, natomiast w ramach darowizn od lokalnych zakładów pracy cykliczne wsparcie zapewnia nam PEC w Bytomiu, PSS „Społem” w Bytomiu, AUCHAN – Bytom, Fundacja Energetyka na Rzecz Polki Południowej, Firma LEMPTEK i BPK Bytom. W 2022 roku po raz pierwszy wsparła nasze działania Fundacja  PETRALANA – Bytom.

 

Wieloletnie wsparcie otrzymujemy również od przedsiębiorców, artystów a także osób fizycznych wśród których nie brakuje ludzi dobrej woli, a którzy wspierają nas darowiznami rzeczowymi lub wykonują nieodpłatnie usługi na rzecz naszej działalności lub/i wykazują się hojnością podczas zbiórek publicznych czy reklamą usług naszej organizacji.

 

Dzięki wsparciu i akceptacji naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie było w stanie rozszerzać działalność terapeutyczną rozpoczynając od terapii w jednej placówce dla 20 osób niepełnosprawnych do trzech placówek dla ponad 150 osób. Do naszych placówek trafiają absolwenci szkół specjalnych, którym zapewniamy ciągłość terapii zawodowej i społecznej rozpoczynając od przygotowania do pracy i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, do podjęcia pracy i usamodzielnienia się finansowego                          i społecznego.

 

W bieżącej działalności Stowarzyszenia najtrudniej pozyskać środki na remonty, konserwację i nowoczesne wyposażenie placówek terapeutycznych, zwłaszcza w siedzibie w Bytomiu przy ul. Tetmajera 2. Budynek został zaadoptowany przez naszą organizację na działalność statutową w roku 1998. Niewielkie środki jakie możemy przeznaczyć na cele remontowe z bieżącej działalności spowodowała, że obiekt ulegał stopniowej degradacji.

 

 

Dzięki nowemu programowi PFRON w ramach realizacji zadań wyrównywania różnic między regionami III – obszar F oraz „wielkiego” nakładu darczyńców udało się zrealizować dwa      z trzech etapów prac obejmujących zabezpieczenie obiektu przed dalszym zniszczeniem:


czytaj więcej...

AUCHAN M1 Bytom

czytaj więcej...

XXI INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

czytaj więcej...

Kiermasz parafia św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

Kiermasz Uniwersytet Śląski

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl