POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (zbiórki, akcje, programy, projekty…)

 

Pozostała działalność Stowarzyszenia polega na zdobywaniu      i zapewnieniu środków na bieżącą działalność terapeutyczną (wkład własny do zadań o charakterze terapeutycznym), ale też na utrzymaniu obiektów terapeutycznych wraz z dbaniem o ich odpowiednie wyposażenie, estetykę i przeciwdziałanie degradacji budynków terapeutycznych (usługi, media, remonty        i konserwacje).

 

Środki na powyższe zadania pozyskujemy poprzez cykliczne organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, akcje zbiórek środków na konkretne potrzeby, zbiórki publiczne, promowanie naszej organizacji celem pozyskania 1% podatku od osób fizycznych. Wnioskujemy o granty i wsparcie do lokalnych urzędów, zakładów pracy oraz fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Wieloletnie, cykliczne wsparcie otrzymujemy w ramach pozytywnego rozpatrywania wniosków składanych do Urzędu Miasta oraz MOPR w Bytomiu, natomiast w ramach darowizn od lokalnych zakładów pracy cykliczne wsparcie zapewnia nam PEC w Bytomiu, PSS „Społem” w Bytomiu, AUCHAN – Bytom, Fundacja Energetyka na Rzecz Polki Południowej, Firma LEMPTEK i BPK Bytom. W 2022 roku po raz pierwszy wsparła nasze działania Fundacja  PETRALANA – Bytom.

 

Wieloletnie wsparcie otrzymujemy również od przedsiębiorców, artystów a także osób fizycznych wśród których nie brakuje ludzi dobrej woli, a którzy wspierają nas darowiznami rzeczowymi lub wykonują nieodpłatnie usługi na rzecz naszej działalności lub/i wykazują się hojnością podczas zbiórek publicznych czy reklamą usług naszej organizacji.

 

Dzięki wsparciu i akceptacji naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie było w stanie rozszerzać działalność terapeutyczną rozpoczynając od terapii w jednej placówce dla 20 osób niepełnosprawnych do trzech placówek dla ponad 150 osób. Do naszych placówek trafiają absolwenci szkół specjalnych, którym zapewniamy ciągłość terapii zawodowej i społecznej rozpoczynając od przygotowania do pracy i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, do podjęcia pracy i usamodzielnienia się finansowego                          i społecznego.

 

W bieżącej działalności Stowarzyszenia najtrudniej pozyskać środki na remonty, konserwację i nowoczesne wyposażenie placówek terapeutycznych, zwłaszcza w siedzibie w Bytomiu przy ul. Tetmajera 2. Budynek został zaadoptowany przez naszą organizację na działalność statutową w roku 1998. Niewielkie środki jakie możemy przeznaczyć na cele remontowe z bieżącej działalności spowodowała, że obiekt ulegał stopniowej degradacji.

 

 

Dzięki nowemu programowi PFRON w ramach realizacji zadań wyrównywania różnic między regionami III – obszar F oraz „wielkiego” nakładu darczyńców udało się zrealizować dwa      z trzech etapów prac obejmujących zabezpieczenie obiektu przed dalszym zniszczeniem:


AUCHAN M1 Bytom

czytaj więcej...

XXI INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

czytaj więcej...

Kiermasz parafia św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

Kiermasz Uniwersytet Śląski

czytaj więcej...

Kiermasz Parafia pw. św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl