DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

     Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej działalność terapeutyczną, dla osób ze znacznym                                i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadzi w trzech typach placówek pobytu dziennego, codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w zakresie:

- zaradności osobistej  i samodzielności,

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

- utrwalania kultury zachowania,

- rozwijania zainteresowań i rozbudzania własnej aktywności,

- rozwijania dojrzałości społecznej i zawodowej.

 

Celem działalności terapeutycznej BSPDiMN jest:

- przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych        i ich rodzin, w tym dbanie o właściwy odbiór tej grupy społecznej,

- tworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z terapii wspierającej ich w nabyciu umiejętności w zakresie świadomego pełnienia różnych ról społecznych (kolegi, członka rodziny, współpracownika, itp.) oraz nabycia umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego co w efekcie przyczynia się do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania                           w społeczeństwie,

- promowanie twórczości osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 

PLACÓWKI TERAPEUTYCZNE przy BSPDiMN

  
        W chwili obecnej codziennie funkcjonują trzy tego typu jednostki :Świetlica Terapeutyczna- działalność zakończona, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Integracyjny oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Łącznie z różnych form terapii w godzinach rannych i popołudniowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy korzysta ok 150 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi jak padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu.

          W Bytomiu po wielu latach starań rozpoczął działalność Zakład Aktywności Zawodowej. Dla 50 osób ze znacznymi i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oznacza to podjęcie pierwszej w życiu pracy na konkretnym stanowisku i uzyskanie za tę pracę wynagrodzenia.

Inwestycję zrealizowało Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Bytomia, PFRON, PEC w Bytomiu oraz przy wsparciu wielu instytucji i ludzi dobrej woli, dla których obojętność to słowo obce.

ZAZ przy BSPDiMN osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oferuje zatrudnienie w Dziale restauracyjno - gościnnym, Pralniczo - maglowniczym i Gospodarczo – konserwatorskim, natomiast społeczności lokalnej usługi restauracyjne w Restauracji „Świetlik”, usługi sprzątające oraz pralnicze, w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131b.

         Uczestnicy naszych placówek regularnie uczęszczają do różnych instytucji użyteczności publicznej na terenie miasta Bytomia, kin, teatrów, muzeów itp. Do działań w tym zakresie Stowarzyszenie pozyskuje licznych wolontariuszy, dla których praca na rzecz innych stanowi lekcję tolerancji, otwartości na problemy innych i umiejętności niesienia pomocy.
Pracownicy i członkowie Stowarzyszenia stale współpracują z rodzicami i opiekunami osób niepełnodprawnych, służąc pomocą w rozwiązywaniu problemów nękających środowisko rodzinne i domowe naszych podopiecznych oraz w ramach możliwości innym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
         W 2002 roku w ramach współpracy z miastem partnerskim Bytomia Zarząd Stowarzyszenia nawiązał kontakt z Ośrodkiem „Tęcza” w Recklinhausen w Niemczech. Przez wieloletni okres współpracy odbyło się kilka spotkań zarówno w Polsce jak i na terenie Niemiec. Pomiędzy młodzieżą nawiązały się przyjaźnie, a terapeuci mieli okazję wymienić się doświadczeniami zdobytymi w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
         W roku 2008 zarząd BSPDiMN poprzez Ambasadę Polską w Grecji, w roku sprawozdawczym nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Województwa Pieria  w Katerinii w Grecji. Podjęto wstępne ustalenia co do przebiegu wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

                

               Zarząd BSPDiMN oświadcza, że w ramach pozyskiwania środków na działalność statutową naszej organizacji nie korzysta z usług osób, firm i innych organizacji zbierających pieniądze lub sprzedających towary jako akwizytorzy w domach , instytucjach lub na ulicach miast.

 

 

                 Informujemy, że działalność naszej organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych można wspierać poprzez :

 

- przekazanie 1% podatku przez  osoby fizyczne wpisując nr KRS 0000019510 w rozliczeniu rocznych dochodów PIT,

 - dobrowolną wpłatę środków na konto Stowarzyszenia przez osoby fizyczne, instytucje lub inne organizacje z opisem darowizna na cele statutowe,

 - przekazanie darowizny w dowolnej formie na prośbę Zarządu Stowarzyszenia lub po konsultacji z przedstawicielami naszej organizacji,

 - zakup cegiełek rozprowadzanych przez Zarząd BSPDiMN,

 - zakup prac wykonanych na zajęciach terapeutycznych przez osoby niepełnosprawne na kiermaszach lub imprezach integracyjnych organizowanych przez naszą organizację,

- zakup prac w siedzibie Stowarzyszenia w Bytomiu przy ul. Tetmajera 2.
STALE WSPÓŁPRACUJEMY Z :

 

 • Urzędem Miejskim w Bytomiu,
 • PFRON o / Śląski W Katowicach,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu,
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu i Tarnowskich Górach,
 • Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu,
 • Operą Śląską w Bytomiu.
 • Przychodnią Medycyny Pracy w Bytomiu,
 • DPS - ami w Bytomiu i Rudzie Śląskiej
 • placówkami szkolno-wychowawczymi w Bytomiu, Radzionkowie   
  i w Nowym Chechle,
 • WTZ w Bytomiu, Wieruszowie, Piekarach Śląskich, Lublińcu, Siemianowicach Śląskich
 • Ośrodkiem „Tęcza” w Recklinghausen w Niemczech.
 • Wspólna Droga - United Way Polska

Wspierający stowarzyszenie:

 • PSS "Społem" w Bytomiu
 • Przeciębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu
 • ZEC Bytom S. A
 • Bytomskie Przeciębiorstwo Komunalne
 • Zakład Budynków Miejskich w Bytomiu
 • Carbo - Koks w Bytomiu
 • Słod - Hurt w Rybniku
 • Restauracja "Mysliwska" w Bytomiu
 • Restauracja "Biesiadnik" w Bytomiu
 • Restauracja "Belford" w Bytomiu
 • Restauracja "Figaro" w Radzionkowie
 • Fantasy Park "Agora" Bytom
 • Cukiernia SPRUŚ S. C w Piekarach Ślaskich
 • Piekarnia Rodzinna "KONOWOŁ" w Bytomiu
 • Cukiernia MAGNAT S. C w Bytomiu
 • Cukiernia DANUTA w Radzionkowie

 

 • Association for the Support of Children and Young People with Special Needs in Bytom.

 

 1. Our aims

The Association was established in 1997 as a non-profit organisation . Since then we continue to grow and have a long term vision in place. Our main purpose is to help children and young people with special needs and support their families.

 

 1. Our Activities

Since the beginning of our Association our main aim is to build a better world and we have created therapy units for children and young people with special needs.

We provide occupational therapy and social therapy in three units for children and young people with mental and physical disabilities. We have

 • A Day Room/ Therapy Room

 • Therapy Classes & Workshops

 • A club to help with integration into wider society

 

 1. Day Room/ Therapy Room

The Day Room was opened in 1997 and today it assists up to 10 young people.

To raise funds and obtian resources for their activities our Association organizes charities events. However, we also receive funding from National Fund for the Rehabilitation of Disabled People (PFRON) , from donations, by selling charity gift tokens and crafts hand-made by our pupils.

The main aim of the therapy units is to create and provide various activities to prepare children for their next, more difficult, step - Therapy Classes & Workshop.

The classes run every day from 7 AM until 3 PM

 

 1. Our pupils are members of artwork or entertainment groups such as ”Szkło” Dance Team and „Gamma” Music Band,

Our Hand-made Craft Fair

 

The young people visit the theatre, cinema and museums frequently and also have an annual excursion.

 

 1. Social integration

Apart from educational and therapy activities our Association puts a great deal of emphasis on social integration and we encourage full participation in community life. We do this by organising a wide variety of educational, cultural, recreational and integrational charity events, together with selling hand-made crafts created by our pupils during their workshops activities.

 

 1. Workshop

Therapy Classes & Workshop has been established since 15th February 2000. It is open daily from 7AM till 3PM. Today we are able to look after 70 pupils in 14 classes. This project is financed by PFRON and local government.

The main purpose is to help them lead a full life in the community, to improve their working skills, to improve their mobility and develop their psycho-motor activity by a wide range of different activities that stimulates an individual’s creativity.

 

 1. Integration Club

The first step towards social integration for many people with special needs began at the Integration Club. The Club has been open since 2007 and it operates daily from 2PM till 8PM. The purpose of this club is to create a place where people with special needs are able to spend their free time in an active and creative way.

 

 1. The Association provides group and individual therapy and physiotherapy, psychotherapy and dogotherapy.

 


AUCHAN M1 Bytom

czytaj więcej...

XXI INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

czytaj więcej...

Kiermasz parafia św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

Kiermasz Uniwersytet Śląski

czytaj więcej...

Kiermasz Parafia pw. św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl