Zakład Aktywności Zawodowej

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej 

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
poszerza zakres swojej działalności i od
15 grudnia 2014 roku będziemy prowadzić

Zakład Aktywności Zawodowej, który będzie obejmował 4 działy:

 

 

 

Zarys Planu Działalności ZAZ przy BSPDiMN

 

 

1. Dział restauracyjny:

W dziale realizowania będzie praca związana z reklamą firmy, obsługa recepcji, przyjmowanie zleceń i zamówień od klientów, ustalanie menu, zamawianie towarów i produktów, transport towarów, magazynowanie towarów i produktów, przygotowanie posiłków (obróbka wstępna i właściwa), przygotowanie sali restauracyjnej (dekorowanie, zastawianie stołów), wydawanie posiłków, mycie naczyń oraz sprzątanie pomieszczeń kuchennych i sali restauracyjnej.

 

W ramach Działu planuje się:

 • obsługę gastronomiczną imprez rodzinnych, spotkań, szkoleń, przyjęć weselnych, świątecznych, plenerowych (grille, pikniki)
 • obsługę bankietów i imprez okolicznościowych
 • posiłki dla własnych ośrodków

 

Docelowo, po rozwinięciu działalności ww.:

 • obsługa bankietów i imprez okolicznościowych u klienta w formie cateringu
 • obsługę firm w formie serwowania lunchu lub posiłku regeneracyjnych dowożonych do klienta
 • posiłki dla szkół, przedszkoli, catering dla okolicznych firm oraz ludności (wstępnie na 30 – docelowo 100 posiłków/ dziennie)

2. Dział pralniczo – maglowniczy

 

Praca polegająca na rozreklamowaniu świadczenia usług pralniczo – maglowniczych, prace pralnicze i prasowanie, dbanie o czystość stanowisk pracy.

Z usług pralni docelowo korzystać będą restauracje i domy przyjęć, hotele, a także osoby prywatne.

 

3. Dział warsztatowo – gościnny

 

Praca polegająca na obsłudze gości w pokojach warsztatowych – gościnnych, dbanie o ład i porządek w poszczególnych pomieszczeniach, w tym pokojach warsztatowo – gościnnych, sanitariatach, szatniach, pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz technicznych, dbanie o czystość pościeli.

 4. Dział ogrodniczo – gospodarczy

 

Wykonanie prac porządkowych, drobnych konserwatorskich i ogrodniczych na terenie posesji objętej działalnością.

 

OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA DO PODJĘCIA PRACY W ZAZ:

 • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną

 


 

                                                                                             

 

 


 

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 

 

  

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

 

Projekt:

 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na zakład aktywności zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania w Bytomiu

 

 

Beneficjent:

 

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

oraz

Miasto Bytom i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

W ramach umowy nr UDA-RPSL.06.02.01-00-043/10-02 zawartej między Zarządem Województwa Śląskiego a Bytomskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej zrealizowano w latach 2013-2014 projekt rewitalizacji terenu i obiektu po byłej kopalni Powstańców Śląskich poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku położonego w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131b na zakład aktywności zawodowej.

 

Projekt uzyskał również dofinansowanie Miasta Bytomia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa, społeczna, i lecznicza osób niepełnosprawnych oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych tej grupie osób.

 

Do zadań ZAZ w szczególności należy:

 • organizacja miejsc pracy osobom niepełnosprawnym zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami,

 • opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, w sposób pozwalający osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych i w pełni w pełni wykorzystanie jej w pracy,

 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w zakładzie pracy i środowisku,

 • współpraca z opiekunami pracowników niepełnosprawnych i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

 

Cele i zadania ZAZ będą realizowane w następujących komórkach organizacyjnych:

 

 1. Dział restauracyjno-gościnny,

 2. Dział pralniczo- maglowniczy,

 3. Dział gospodarczo - konserwatorski,

 4. Dział terapeutyczny,

 5. Dział administracyjno-biurowy.


"Choinka marzeń"

czytaj więcej...

akcja "Choinka marzeń"

czytaj więcej...

Klienci Auchan

czytaj więcej...

Auchan RETAIL POLSKA

czytaj więcej...

Podziękowanie dla parafian

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl