HARMONOGRAM

 

 realizacja projektu w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - KONKURS Nr 1”Pokonamy bariery”

 

KWARTALNY HARMONOGRAM 2/2023

realizacja projektu Klub Integracyjny- Umowa Nr ZZO/000223/12/D

 

I. Miejsce prowadzenia zajęć: 41-933 Bytom, ul. Tetmajera 2,

II. Termin  cyklicznego harmonogramu:

od 1.04.2023r. do 30.06.2023r.

5 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo         i regulaminowo  wolnych od pracy, w godz.           od 1500do 1900

III. Rodzaj i charakter zajęć:

1. zajęcia grupowe w zakresie:

a/ kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych,

b/nauka/utrwalanie kultury zachowania/Rozwoju moralnego,

c/ rozwijanie zainteresowań/rozbudzanie własnej aktywności,

d/ dbanie o bezpieczeństwo własne i kolegów.

2. wsparcie opiekuna osób niepełnosprawnych      w zakresie samoobsługi.

IV. Harmonogram poszczególnych działań:

Zajęcia w zakresie powyższych form wsparcia, poprzez stosowanie poniższych form terapii:

- artterapia, muzykoterapia, metody programowe z użyciem komputera i Internetu, metody słowne (pogadanki, dyskusja, audycje), trening umiejętności zachowań społecznych, metody praktyczne (samodzielnych doświadczeń, realizacji zadań wytwórczych, odtwarzania), metody poglądowe (pokazu, obserwacji, przykładu), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

- zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia sportowe      i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe integracyjne (andrzejki, wigilia).

V. Aktualności dotyczące realizowanego projektu w w/w okresie.:

- zajęcia stacjonarne w zakresie w/w form wsparcia,

- udział w imprezach okolicznościowych, integracyjnych w tym pobyt w Jarosławcu od 13 do 26.05.2023r.

VI. Liczba uczestników zajęć – 8 osób (przy 100% frekwencji)

VII. Osoby prowadzące zajęcia:

- Rusiniak Marzena, Małecka Joanna.


AUCHAN M1 Bytom

czytaj więcej...

XXI INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

czytaj więcej...

Kiermasz parafia św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

Kiermasz Uniwersytet Śląski

czytaj więcej...

Kiermasz Parafia pw. św. Michała Archanioła Sucha Góra

czytaj więcej...

wykonanie: GTECH.pl